Mixtape.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet quisque rutrum.
PLAY/Huisreglement

Huisreglement

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Toegang

Toegang tot PLAY is geheel gratis en alle leeftijden zijn van harte welkom. PLAY is voor alle leeftijden, wij zien echter wel graag dat kinderen onder de 12 jaar begeleid worden door een volwassene.

Toegang onder invloed

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beΓ―nvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).

Zero tolerance drugsbeleid

PLAY is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken en/of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Wordt hier niet aan voldaan zal de bezoeker worden verwijderd van het festivalterrein.

Leeftijd en alcoholbeleid

Voor PLAY geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar en er wordt enkel alcohol verstrekt aan personen met een 18+ polsbandje, hierop is geen uitzondering mogelijk.

Handel en verkoop

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Diefstal en verlies

Op het evenemententerrein is een gratis fietsenstalling aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Consumptiebonnen

Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde consumptiebonnen. Consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Gekochte consumptiebonnen zijn alleen tijdens de editie van 2023 geldig en kunnen niet ingewisseld worden.

EHBO

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Foto, video, geluidsopnamen

Een ieder die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen uitsluitend voor haar eigen promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldig toegangsbewijs het backstagegebied te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Parkeren/rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Parkeren van auto’s kan op de tijdelijke parkeersplaats aan de Dalemsedijk. Voor personen op de fiets of scooter is er een rijwielstalling beschikbaar, deze is voor eigen risico.

Garderobe

Er is geen garderobe beschikbaar.

Geluidsniveau

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordopjes te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

Roken

In alle tenten van de horeca en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het festivalterrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Honden

Honden zijn toegestaan, maar alleen aangelijnd en zolang ze andere bezoekers niet tot last zijn.

Eigen risico

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. PLAY dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiΓ«le schade dan wel immateriΓ«le schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden. Dit geldt zowel binnen als buiten het festivalterrein.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.